Η σημασία της λειτουργίας του θερμοστάτη

Πολλές φορές διαπιστώνονται σημαντικά προβλήματα με την αυξομείωση της κατανάλωσης λαδιού ενός κινητήρα…

Αρκετές από αυτές οφείλονται σε δυσλειτουργία του θερμοστάτη, παράμετρος που πολλοί μηχανικοί αγνοούν ή παραμελούν.

Όταν ένας θερμοστάτης είναι «κολλημένος» σε «ανοικτή» θέση, θα έχει σαν αποτέλεσμα, ο κινητήρας να λειτουργεί σε χαμηλότερη από την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, δηλαδή κάπου ανάμεσα στους 54°C με 60°C.

Στις περιπτώσεις αυτές και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο κινητήρας πιθανότατα δεν θα φθάσει ποτέ την φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας.

Η χαμηλότερη αυτή θερμοκρασία, δεν θα επιτρέψει στα ελατήρια να «καθίσουν» σωστά μέσα στους κυλίνδρους.

Σαν αποτέλεσμα, το λάδι θα μπορεί να περάσει ανάμεσα από τα ελατήρια και τα τοιχώματα των κυλίνδρων και να φθάσει στον θάλαμο καύσης, όπου βέβαια θα καεί μαζί με το καύσιμο.

Αν αυτή η δυσλειτουργία δεν επισκευαστεί έγκαιρα, θα έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική φθορά και βλάβη του κινητήρα.

Κατά μέσον όρο, ένας πετρελαιοκινητήρας της CATERPILLAR για παράδειγμα, πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 88°C έως 100°C.

Η θερμοκρασία του κινητήρα τη στιγμή της εκκίνησης και βέβαια η διάσταση του ίδιου του κινητήρα, παίζουν πρωταρχικό ρόλο, όσον αφορά το χρονικό διάστημα, στο οποίο αυτός θα φθάσει την επιθυμητή – φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας.