Πυρίτιο VS Σιλικόνη

Το πυρίτιο (silicon, Si) είναι ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό 14 στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων.  Το πυρίτιο δεν εμφανίζεται ελεύθερο στην φύση, όμως αποτελεί βασικό συστατικό του διοξειδίου του πυριτίου (silica) και των πυριτικών αλάτων (silicates), όπως βράχοι, χαλαζίες, άμμος, πηλός.  Είναι υλικό κρυσταλλικής δομής το οποίο είναι δυνατόν να παρασκευαστεί εμπορικά σε ηλεκτρικούς φούρνους. Χρησιμοποιείται επίσης σε υπέρ-ημιαγωγούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ διαδεδομένοι στα ηλεκτρονικά κυκλώματα που παρασκευάζονται στις ημέρες μας.  Το πυρίτιο δεν χρησιμοποιείται με αυτήν την μορφή στα λιπαντικά, ούτε χρησιμοποιείται ως αντιαφριστικό πρόσθετο.

Η σιλικόνη (silicone) είναι ένας όρος ταξινόμησης για μία οικογένεια υγρών οργανικών πολυμερών (organo siloxane) τα οποία χρησιμοποιούνται στα λιπαντικά ως αντιαφριστικά πρόσθετα. Τα υλικά αυτά έχουν καλή σταθερότητα και λόγω της πολυμερικής τους φύσης έχουν υψηλό δείκτη ιξώδους. To λάδι σιλικόνης έχει τη δυνατότητα να διασπά τις μεγάλες επιφανειακές φυσαλίδες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αφρισμό στα λάδια, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ως αντιαφριστικό πρόσθετο ενώ το πυρίτιο είναι το στοιχειακό συστατικό το οποίο συνενώνει πολλές ενώσεις.

Για παράδειγμα, η σιλικόνη (organo siloxane) βασίζεται σε μία δομή η οποία αποτελείται από άτομα πυριτίου και οξυγόνου που εναλλάσσονται και οργανικές ρίζες συνδεδεμένες με το πυρίτιο.

R           R            R
/             /             /
– Si – O – Si – O – Si –
/             /             /
R            R           R

Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των λιπαντικών της LE περιέχει σιλικονούχα αντιαφριστικά πρόσθετα.  Ορισμένες βιομηχανικές διαδικασίες, όπως η βαφή, απαιτούν λιπαντικά τα οποία να μην περιέχουν σιλικονούχες ενώσεις, μιας και η σιλικόνη πιστεύεται ότι επηρεάζει τη διεργασία.  Το μόνο προϊόν για το οποίο η LE μπορεί να βεβαιώσει ότι δεν περιέχει σιλικόνη, είναι το SYNOLEC 9963.  Άλλα λιπαντικά της LE έχουν σιλικόνη στις ενώσεις τους ή περιέχουν μικρά ποσά, τα οποία προστέθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής, στο μηχάνημα που πραγματοποιείται η ανάμειξη των συστατικών τα οποία απαρτίζουν το εκάστοτε λιπαντικό, για να ελεγχθεί ο εγκλωβισμός του αέρα κατά την διαδικασία της ανάμειξης.