Διαρροές λαδιών από τα στεγανοποιητικά

Όταν ένα μαρκούτσι αρχίζει να έχει διαρροή, τότε πιθανότατα η αιτία είναι η θερμότητα. Με την πάροδο του χρόνου, η θερμότητα από την κυκλοφορία του λαδιού οδηγεί σε σκλήρυνση των σωληνώσεων, μέσω της συνέχισης της διαδικασίας σκλήρυνσης (curing) των ελαστικών. Αυτό αποτελεί την “ορατή πλευρά” της φθοράς που εξελίσσεται στο ελαστικό.

Σιγά σιγά, το ελαστικό γίνεται τόσο εύθραυστο που με μία “κακή κίνηση” ή ερχόμενο σε επαφή με άλλο υλικό, θα σπάσει.

Παρ’ ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την σκλήρυνση που προκαλεί η θερμότητα, οι συνθήκες που βοηθούν στην εξέλιξή της μπορούν να περιοριστούν με τους παρακάτω τρόπους:

  • Χρησιμοποιείτε σωλήνες πολύ υψηλής ποιότητας, κατάλληλους για υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, είναι σημαντικό να εξετάζετε ότι κάθε ένας σωλήνας είναι κατάλληλος για λειτουργία στις συγκεκριμένες πιέσεις που αναπτύσσονται σε κάθε σύστημα. Σε κινητήρες ή άλλα συστήματα που εργάζονται με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήση σωληνώσεων από Teflon για πολύ υψηλή θερμοκρασία, είναι πιθανότατα ενδεδειγμένη.
  • Ελέγχετε τους σωλήνες και τα μαρκούτσια τακτικά, για σημάδια κόπωσης, ή για μειωμένη ευκαμψία. Τα ηλικιωμένα μαρκούτσια είναι πολύ εύθραυστα και θα σπάσουν με την “πρώτη” αύξηση της πίεσης, ή με μια δύσκολη κίνηση. Αντικαταστήστε τις σωληνώσεις αυτές το συντομότερο.
  • Αντικαθιστάτε τα μαρκούτσια που έχουν ενδείξεις διαρροής λαδιού. Να θυμάστε ότι εάν το παραμελήσετε, ή απώλεια λιπαντικού με το σπάσιμο, εκτός από σημαντική σε ποσότητα, θα προκαλέσει και υπερθέρμανση του συστήματος, προκαλώντας μεγάλη φθορά στα πιστόνια, την αντλία ή τα ρουλεμάν.
  • Πριν αντικαταστήσετε κάθε μαρκούτσι, βεβαιωθείτε για την αντοχή του νέου σε σχέση με το παλιό (ή το γνήσιο), όπως επίσης ότι αυτό έχει την σωστή διάσταση και μήκος.
  • Αποφεύγετε την τοποθέτηση σωλήνων και μαρκουτσιών κοντά σε εξατμίσεις, ή γενικά σε σημεία όπου εμφανίζονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετείτε προστατευτικά χωρίσματα ανάμεσά τους.
  • Ελέγχετε πάντοτε την στάθμη του λιπαντικού. Στην αντίθετη περίπτωση ο όγκος του λιπαντικού γεμίζει με αέρα. Ο συνδυασμός παρουσίας οξυγόνου και θερμότητας, επιταχύνει την σκλήρυνση των σωληνώσεων – από μέσα – αλλά ταυτόχρονα είναι υπαίτιος και για σοβαρή φθορά μάθε μηχανήματος.
  • Αντικαθιστάτε πάντοτε όλα τα στεγανοποιητικά σε όλες τις περιπτώσεις γενικών επισκευών.