ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ “GEAR HEALING”

Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ALMASOL, DUOLEC, MONOLEC ΚΑΙ PYROSHIELD

της LUBRICATION ENGINEERS Inc, Texas

Πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί, σε γρανάζια που είναι αρκετά ή πολύ φθαρμένα, ότι η χρήση των λιπαντικών ALMASOL DUOLEC και PYROSHIELD, προκαλεί σταδιακά εξομάλυνση των φθαρμένων αυτών επιφανειών, φαινόμενο που στην Αμερική ονομάζεται “Healing” (επούλωση, αποκατάσταση).

Όταν ένα γρανάζι έχει φθαρεί, οι επιφάνειες σύμπλεξης των δοντιών, είναι «αγριεμένες», συνήθως από σκωρίαση (scoring), η ψωρίαση (pitting), η βαθειές αποφλοιώσεις (spalling). Η αφαίρεση μετάλλου από τις επιφάνειες αυτές, επιφέρει μεγαλύτερο “stress” καταπόνησης και μεγαλύτερη φόρτιση, σημειακά, στις επιφάνειες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε μία κατάσταση, όπου αφενός, το φορτίο έχει παραμείνει σταθερό αλλά, η επιφάνεια των δοντιών, που έχει αρχικά σχεδιαστεί για να φέρει και να κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο, έχει μειωθεί.

Αυτό οφείλεται στην αφαίρεση μετάλλου που προκαλείται από σκωρίαση (scoring), η ψωρίαση (pitting), η βαθειές αποφλοιώσεις (spalling). Η αύξηση αυτή του φορτίου, ανά μονάδα εμβαδού επιφανείας, προκαλεί ισχυρές σημειακές καταπονήσεις, που κάτω από την «κυκλική» εμφάνιση του φορτίου, όπως η σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη των δοντιών των γραναζιών, μεταφέρεται μέσω του λιπαντικού, στα δόντια των γραναζιών αυτών. Καθώς το φορτίο αυτό μεταφέρεται, προκαλεί «πλαστική παραμόρφωση» της επιφάνειας των δοντιών, μέχρι το φορτίο να ανακατανεμηθεί στην επόμενη μέγιστη δυνατή επιφάνεια μετάλλου.

Καθώς το φορτίο ανακατανέμεται και καθίσταται ομοιόμορφο, σε σημείο ισορροπίας, η επιφάνεια του γραναζιού εμφανίζει σταδιακά, το φαινόμενο της επούλωσης (αποκατάστασης), λόγω της προαναφερθείσης «πλαστικής» παραμόρφωσης. Πολύ συχνά, μικρά σημάδια “pitting”, θα κλείσουν τελείως και θα εξαφανιστούν λόγω του φαινομένου αυτού.

Το φιλμ του λιπαντικού δεν «σπάει» (δεν διακόπτεται) όσο εξελίσσεται η διαδικασία αυτή, αφού η αντοχή του φιλμ των λιπαντικών ALMASOL DUOLEC και PYROSHIELD είναι τόσο μεγάλη, η δε φορτοϊκανότητα και περιεκτικότητα σε πρόσθετα υψηλών πιέσεων τέτοια, που αποτρέπει στις ανώμαλες επιφάνειες των μετάλλων (εκδορές) να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους.

Λόγω του φαινομένου αυτού, η κατάσταση των γραναζιών σταδιακά και με την λειτουργία βελτιώνεται. Το ελαστό-υδρο-δυναμικό φίλμ των λιπαντικών αυτών, το οποίο είναι εξαιρετικά ισχυρό και «αδιάτρητο», δεν επηρεάζεται από υψηλές πιέσεις και φορτία που παρουσιάζονται κατά την εμπλοκή των γραναζιών, αποτρέποντας την επαφή τους και επιτρέποντας έτσι, την συνεχή «πλαστική παραμόρφωση» της επιφάνειας των γραναζιών, που τελικά έχουν σαν αποτέλεσμα την εικόνα της εξομάλυνσης και επούλωσης που προαναφέρθηκε.

Καταληκτικά, το φαινόμενο «Healing», είναι στην ουσία μία ανα-διανομή (ανακατανομή) του φορτίου, στις επιφάνειες των γραναζιών, που οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή αντοχή και το πάχος του φιλμ των λιπαντικών ALMASOL, DUOLEC και PYROSHIELD και την ιδιότητα που αυτά έχουν, να μην επιτρέπουν την επαφή των συμπλεκομένων γραναζιών και ως εκ τούτου, να αποτρέπουν τις τραχείες επιφάνειες (εκδορές) από το να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.