Οδηγίες – Συμβουλές γιά την σωστή λήψη δειγμάτων

ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ:

Το ιδεωδέστερο χρονικό διάστημα για την λήψη δείγματος λαδιού προς ανάλυση είναι οι 250 ώρες λειτουργίας του (η 10,000 χιλιόμετρα, η 6,000 μίλια), για τα λάδια κινητήρων, η το διπλάσιο χρονικό διάστημα για κάθε άλλο τύπο εξοπλισμού.

Παρ’ όλ’ αυτά, είναι πιθανόν να εξαχθούν αξιόπιστες πληροφορίες από δείγματα που έχουν λειτουργήσει κατ’ ελάχιστον 50 ώρες.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΛΑΔΙΟΥ:

Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας, η γενικότερα το μηχάνημα από το οποίο θέλετε να λάβετε το δείγμα, λειτουργεί τουλάχιστον δέκα πέντε λεπτά (15’) πρίν την δειγματοληψία.

  1. Χρησιμοποιώντας το πλαστικό μπουκάλι και την χειροκίνητη αντλία αντλήστε λάδι από το σημείο όπου ελέγχουμε την στάθμη. Γεμίστε τουλάχιστον τα 3/4 του μπουκαλιού με λάδι. Αντικαταστήστε αμέσως το καπάκι του μπουκαλιού. Το σωληνάκι για την άντληση του λαδιού που παρέχεται στο kit είναι μιας χρήσης και μπορεί να πεταχτεί αμέσως.
  2. Για να πάρετε δείγμα από την οπή εκκένωσης του λαδιού, αφήστε πρώτα αρκετή ποσότητα λαδιού να τρέξει έξω, πρίν αρχίσετε να γεμίζετε το μπουκάλι της δειγματοληψίας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

Συμπληρώστε αμέσως την φόρμα με τις απαραίτητες πληροφορίες που εσωκλείεται με το μπουκάλι.

ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ.

Στείλτε το δείγμα με την συμπληρωμένη φόρμα στην Lubrication Engineers A.E. για επεξεργασία και αποστολή στο χημείο.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για ανάλυση λιπαντικού:


  LE Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για ανάλυση λιπαντικού