Πρόσθετα Λιπαντικών & η Χρησιμότητά Τους

ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

Τα μέταλλα προσθέτων μας επιτρέπουν την εξαγωγή πολλών πληροφοριών σχετικά με τη φύση αλλά και το πακέτο προσθέτων ενός λιπαντικού. Συνήθως μας επιτρέπουν την αναγνώριση του τύπου του προϊόντος που χρησιμοποιείται καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας του πακέτου των προσθέτων. Το βασικό λάδι και το πακέτο προσθέτων αποτελούν το τελικό προϊόν του λιπαντικού. Συνήθως το πακέτο προσθέτων αποτελεί λιγότερο από 20% του συνολικού όγκου του λιπαντικού, αλλά δεν υπάρχουν απόλυτα όρια. Ένα λιπαντικό πρέπει να κρίνεται κυρίως από την απόδοσή του και όχι από τις ποσότητες προσθέτων που αυτό περιλαμβάνει. Ακόμη περισσότερο, το βασικό λάδι που χρησιμοποιείται είναι ισοδύναμα σημαντικό σχετικά με την απόδοση του λιπαντικού. Τα κυριότερα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται, καθώς και οι ιδιότητές τους αναφέρονται παρακάτω:


ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ: ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΒΑΡΙΟ

Τα πρόσθετα αυτά βοηθούν στη διατήρηση της καθαριότητας του κινητήρα και στην αποτροπή διαφόρων επικαθίσεων σε ιδιαίτερα σημαντικά σημεία όπως τα ελατήρια. Βοηθούν επίσης, στον καθαρισμό αυτών των επικαθίσεων. Επίσης, συμμετέχουν στον καθαρισμό των επικαθίσεων των καυσίμων (καπνισμός) και τη διατήρηση αυτών των επικαθίσεων σε συνεχή αιώρηση, ούτως ώστε να είναι δυνατό το φιλτράρισμά τους ή η πλήρης έξοδός τους από τον κινητήρα, όταν το λιπαντικό αντικαθίσταται. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απαιτείται χρήση λιπαντικών χωρίς θειική τέφρα, χρησιμοποιείται ειδική τεχνολογία «μεταφοράς» των μεταλλικών προσθέτων στο κυρίως λιπαντικό , που αποτελεί και το μέρος που παρέχει τη δυνατότητα καθαρισμού του κινητήρα. Τα μεταλλικά πρόσθετα είναι επίσης, χρήσιμα και για τον ίδιο τους τον εαυτό, λόγω της αλκαλικότητάς τους, που τους επιτρέπει να λειτουργούν και σαν αδρανοποιητές των διαβρωτικών οξέων, βοηθώντας έτσι, στον ορισμό του total base number (TBN) του λιπαντικού.


ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ: ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Τα διαλυτικά έχουν πρόσθετες ιδιότητες από τα καθαριστικά σε σημείο που να επιτρέπουν την πλήρη ισορροπία των σωματιδίων. Μειώνουν την τάση των μικρών σωματιδίων να ενώνονται με άλλα και να δημιουργούν μεγαλύτερα σωματίδια, αφαιρώντας μέρος του σημαντικού αυτού φορτίου από τα φίλτρα και παράλληλα αποτρέποντας την επικάθιση αυτών των σωματιδίων στα επάνω μέρη των βαλβίδων και των κινητών μερών, ειδικότερα στις χαμηλές θερμοκρασίες. Οι αναλύσεις δειγμάτων λαδιού της Lubrication Engineers δίνουν ιδιαίτερη βάση στα τεστ καπνισμού, ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα των διαλυτικών του λιπαντικού.


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ: ΦΩΣΦΟΡΟΣ & ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Ο φώσφορος και ο ψευδάργυρος είναι πρόσθετα ενάντια στη φθορά και την οξείδωση, που χρησιμοποιούνται από την Lubrication Engineers στα λάδια κινητήρων όπως και στα υδραυλικά λάδια. Ο φώσφορος σε άλλη μορφή, χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά λάδια και λάδια κιβωτίων ταχυτήτων. Προϊόντα με χαρακτηριστικά υψηλών πιέσεων χρησιμοποιούν φώσφορο για να αυξήσουν την φορτοϊκανότητα ή την αντοχή του φιλμ του λιπαντικού ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουν την άμεση επαφή μετάλλου με μέταλλο σε συστήματα γραναζιών. Τα πρόσθετα ενάντια στη φθορά θωρακίζουν ή επενδύουν το μέταλλο και ορισμένα ενεργούν χημικά σε σχέση με τις μεταλλικές επιφάνειες, ειδικότερα τον σίδηρο ή τον χάλυβα, για να δημιουργήσουν μια προστατευτική επίστρωση, που είναι απαραίτητη για την περίπτωση που το φιλμ του λιπαντικού παρουσιάσει ρήγμα.

Η οξείδωση είναι η χημική διαδικασία όπου το οξυγόνο ενώνεται με την ανθρακική βάση του λιπαντικού. Αυτό δημιουργεί ανεπιθύμητες χημικές ουσίες. Το αντιοξειδωτικό πρόσθετο «θυσιάζει» τον εαυτό του με σκοπό το σπάσιμο της χημικής αλυσίδας της οξείδωσης.

Τα παραπάνω μέταλλα προσθέτων έχουν την τάση να παραμένουν σε ισορροπία, αλλά μπορούν εύκολα να κυμαίνονται από ποσοστό +20% έως – 20%, κατάσταση που θεωρείται φυσιολογική.

Σημαντικές αλλαγές ή ελαχιστοποίηση ενός από τα παραπάνω πρόσθετα καταδεικνύει την ανάμιξη ή την συμπλήρωση λιπαντικού, τα πρόσθετα του οποίου διαφέρουν από αυτά του αρχικού. Η μείωση κατά 50% ή και περισσότερο των προσθέτων μετάλλων (πάντα με βάση την αρχική περιεκτικότητα) είναι αιτία για αντικατάσταση του λιπαντικού.