Φορτηγά αυτοκίνητα – Στόλοι οχημάτων

Αξιοπιστία στην λειτουργία

Μειωμένο κόστος συντήρησης

Οικονομία στην χρήση

Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου

Γιά περισσότερα από 50 χρόνια, η Lubrication Engineers, έχει αποδείξει σε κάθε είδους χρήστη φορτηγών αυτοκινήτων, είτε πρόκειται γιά μικρές ιδιωτικές εταιρείες, είτε μεγάλους στόλους οχημάτων, τα τεράστια οφέλη απο την χρήση των λιπαντικών της.

Στην σημερινή ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, καθίσταται όλο και πιό δύσκολο στους ιδιοκτήτες φορτηγών να είναι κερδοφόροι, αφ’ ενός λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού, αφ’ ετέρου δε λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας του κάθε αυτοκινήτου.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων καλούνται να «ψάχνουν» μόνιμα γιά τρόπους που θα τους βοηθήσουν να μειώσουν το κόστος αυτό.

Τα λιπαντικά της Lubrication Engineers διαρκούν αποδεδειγμένα και με ασφάλεια γιά πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Οι αλλαγές λιπαντικών έτσι, μπορούν να γίνονται σε πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα εξοικονομώντας χρήματα και άσκοπα σταματήματα. Η κατανάλωση λιπαντικού επίσης, είναι σημαντικά μειωμένη.

Οι κινητήρες, τα διαφορικά, τα κιβώτια ταχυτήτων, οι αντλίες πετρελαίου κ.α. εξαρτήματα κάθε οχήματος, διαρκούν για σημαντικά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, λόγω της υψηλής προστασίας που παρέχουν τα λιπαντικά της Lubrication Engineers, καθιστώντας έτσι οικονομικότερη την λειτουργία και συντήρηση κάθε οχήματος.

Τέλος, η μείωση στην κατανάλωση καυσίμου, ειδικότερα με την χρήση του προσθέτου καυσίμου BTU+, είναι τέτοια που, πολλές φορές από μόνη της επιστρέφει στον χρήστη (η την εταιρεία) πολύ περισσότερα χρήματα (σημαντικά περισσότερα!) από το ποσό που αρχικά χρειάζεται γιά την αγορά των λιπαντικών.

Κυριότερα Προϊόντα γιά την βιομηχανία:

1233-1235 ALMATEK® VARI PURPOSE LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
703-704 MONOLEC® GEAR LUBRICANT
1150 TRANS-ALL EHP AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
7500 MONOLEC® POWER FLUID
8420-8450 MONOLEC® GFS ENGINE OILS
8800 MONOLEC ULTRA® ENGINE OIL
2410-2420 BTU+ TOTAL TREAT DIESEL FUEL IMPROVER
3750-3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT

«Κανένα άλλο λάδι κινητήρα, δεν θα βρεθεί καλύτερο σε απόδοση και προστασία, απο το λάδι Monolec® Ultra, στο τέλος οποιασδήποτε περίοδου χρήσης.»
«No other brand of petroleum lubricating oil, will be found superior to Monolec® Ultra, at the end of any given period of use.»

Κατεβάστε το σχετικό έντυπο της LE Inc:


  Fleet Advantage Lubricants.pdf