Χαλυβουργίες

Η βιομηχανία χάλυβα, όπως και οι βιομηχανίες αλουμινίου και τσιμέντου, είναι από τις «βαρύτερες» σε τύπο και εφαρμογές βιομηχανίες.

Είναι χώρος όπου τα περισσότερα λιπαντικά δοκιμάζονται σε συνεχή βάση, σε πολύ κρίσιμες εφαρμογές και ακραίες συνθήκες. Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε ελληνικό, (πρόσφατα δε και σε βαλκανικό) τα λιπαντικά της Lubrication Engineers αποδεικνύουν καθημερινά την υψηλή τους ποιότητα, το πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας που παρέχουν, όπως και την συμβολή τους στην μείωση του κόστους συντήρησης.

Κυριότερα προϊόντα γιά την βιομηχανία χάλυβα:

1150 TRANS-ALL EHP AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
1233-1235 ALMATEK® VARI PURPOSE LUBRICANT
1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1274-1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1299 ALMAPLEX® ULTRA-SYN LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
2410-2420 BTU+ TOTAL TREAT DIESEL FUEL IMPROVER
3750-3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
5100 PYROSHIELD® SERIES
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6451 MONOLEC® TURBINE OIL
6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL
9822, 9832, 9846 SYNOLEC® GEAR LUBRICANT
1233-1235 ALMATEK® VARI PURPOSE LUBRICANT
1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1274-1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1299 ALMAPLEX® ULTRA-SYN LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
2410-2420 BTU+ TOTAL TREAT DIESEL FUEL IMPROVER
3750-3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
5100 PYROSHIELD® SERIES
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6451 MONOLEC® TURBINE OIL
6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL
9822, 9832, 9846 SYNOLEC® GEAR LUBRICANT