Τυπογραφικές Μονάδες

Λύσεις γιά κάθε ανάγκη λίπανσης

Οι τυπογραφικές μηχανές λειτουργούν σε πολύ υψηλές ταχύτητες, έχουν δε πολλά κινούμενα και ολισθαίνοντα μέρη. Ρουλεμάν, αλυσίδες, γρανάζια, περιστρεφόμενοι σύνδεσμοι και αεροσυμπιεστές. Λόγω των πολύ υψηλής ποιότητας και απόδοσης λιπαντικών της, η Lubrication Engineers έχει κερδίσει μεγάλη εκτίμηση στην βιομηχανία εκτυπωτικών μηχανών.

Κυριότερα Προϊόντα γιά την βιομηχανία:

3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

4700-4702 MONOLEC® INDUSTRIAL LUBRICANT

1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT

6315 MONOLEC® WAY LUBRICANT

2059 MONOLEC® PENETRATING OIL & LUBRICANT

9965 MONOLEC® HIGH TEMPERATURE OVEN CHAIN LUBRICANT

9102 SYNTEMP® SYNTHETIC LUBRICANT

6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL

6105-6120, 6520 MONOLEC® HYDRAULIC OIL

6115 MONOLEC® HYDRAULIC OIL

4932 – 4935 ALL PURPOSE HYDRAULIC OIL

6601-6604 LOW TOX® HYDRAULIC OIL

804 H1 SILICONE SPRAY