Ενέργεια – Παραγωγή ενέργειας

Στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, η ανάγκη γιά λιπαντικά υψηλής απόδοσης και προστασίας είναι δεδομένη. Ο εξοπλισμός των εργοστασίων αυτών λειτουργεί σε ακραίες συνθήκες, που πράγματι απαιτούν υψηλής ποιότητας λιπαντικά. Τα κοινά λιπαντικά απλά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μηχανημάτων αυτών – στην αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες είναι καταστροφικές σε χρήμα και παραγωγή. Τα λιπαντικά της Lubrication Engineers, χάρη στα πολύ υψηλής ποιότητας βασικά τους λάδια, όπως και την τεχνολογία προσθέτων που έχουν, μπορούν να παρέχουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα προστασίας σε κάθε εφαρμογή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας. Η LE διαθέτει επίσης κάποια λιπαντικά με ιδιαίτερες οικολογικές ευαισθησίες, σαν εναλλακτικά προϊόντα γιά εφαμρογές υψηλού ρίσκου, που εναρμονίζονται η και υπερκαλύπτουν σχετικές περιβαλλοντικές νομοθεσίες σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Κυριότερα λιπαντικά γιά την βιομηχανία παραγωγής ενέργειας:

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1261-1262 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1299 ALMAPLEX® ULTRA-SYN LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
5100 PYROSHIELD® SERIES
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6451 MONOLEC® TURBINE OIL
6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL
9000-9001 PYROSHIELD®
9011 PYROSHIELD XH® SYN-GEAR LUBRICANT

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της LE Inc:


   Pulverizing – grinding market brochure.pdf