Πλαστικό – Βιομηχανίες πλαστικού & Ελαστικού

Τα λιπαντικά της Lubrication Engineers προτιμώνται λόγω της μεγάλης αντοχής τους σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες που παρουσιάζονται σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας πλαστικού. Ένα μοντέρνας κατασκευής extruder γιά παράδειγμα, παρουσιάζει πολύ υψηλές πιέσεις στα κινητά του μέρη, λόγω των υψηλών ταχυτήτων και των υψηλών θερμοκρασιών που παρουσιάζονται. Τέτοιες συνθήκες καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη λιπαντικών εξαιρετικά υψηλής απόδοσης.

Κυριότερα Προϊόντα γιά την βιομηχανία:

1601-1609 DUOLEC™ Λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων

3752 ALMAGARD® Βιομηχανικά γράσα για γενική χρήση

1275 ALMAPLEX® Γράσο για γενική βιομηχανική χρήση

6105-6120, 6520 MONOLEC® Λάδια υδραυλικών συστημάτων

6115 MONOLEC® Λάδι υδραυλικών συστημάτων

4932-4935 LE Λάδια υδραυλικών συστημάτων γενικής χρήσης

6601-6604 LOW TOX® Λάδια υδραυλικών συστημάτων εξαιρετικά χαμηλής τοξικότητας

6801-6807 MULTILEC® Λάδια αεροσυμπιεστών

2059 MONOLEC® Διεισδυτικό και λιπαντικό λάδι

4059 QUINPLEX® H1 Διεισδυτικό και λιπαντικό λάδι 100% μη τοξικό

 

Techni-Tips (τεχνικά άρθρα) γιά τις βιομηχανίες πλαστικού:


   Plastic Industry.pdf