Γαλακτοβιομηχανίες

Η λειτουργία κάθε γαλακτοβιομηχανίας είναι τέτοια που ο εξοπλισμός της πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς γιά να εξασφαλίζεται πολύ υψηλή καθαριότητα σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μηχανήματα υπόκεινται συνεχώς, καθημερινά σε καθαρισμό με νερό, ατμό, σαπούνι, οξέα και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται με σκοπό να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο καθαριότητας. Η Lubrication Engineers παράγει λιπαντικά γιά βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων που ξεπερνούν σε απόδοση και προστασία οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό γνωρίζετε μέχρι σήμερα στην παγκόσμια αγορά. Ερευνούμε συνεχώς τις διαθέσιμες τεχνολογίες, με σκοπό να εξελίσουμε τα λιπαντικά μας όσο γίνεται περισσότερο και πάντοτε σύμφωνα με την φολοσοφία μας. Διαθέτουμε τα προϊόντα που χρειάζεται κάθε γαλακτοβιομηχανία ούτως ώστε να της παρέχεται η μέγιστη δυνατή προστασία όσο και απόδοση του εξοπλισμού της, παράλληλα  όμως με απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά την τοξικότητα του λιπαντικού και την πιθανή επαφή του με το παραγόμενο προϊόν. Τα προϊόντα μας είναι πλήρως εγκεκριμένα από το NSF και το Kasher-Parve. Είναι όλα λιπαντικά κατηγορίας USDA H-1 η H-2. Τα λιπαντικά μας γιά την βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων είναι κατάλευκα (τα γράσα) και διάφανα (τα λάδια).

Κυριότερα προϊόντα γιά την γαλακτοβιομηχανία:

1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT
4622 MULTIPLEX® LUBRICANT
4007-4008 QUINPLEX® WHITE WORM GEAR LUBRICANT
4010-4030 QUINPLEX® WHITE OIL
4023-4025 QUINPLEX® FOOD MACHINERY LUBRICANT
4046 QUINPLEX® SYNTHETIC FOOD GRADE OIL
4058 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT
4059 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT
4090-4140 QUINPLEX® WHITE GEAR LUBRICANT
7500 MONOLEC® POWER FLUID

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της LE Inc. γιά τις βιομηχανίες τροφίμων:


   Food Industry Brochure Eng 2012.pdf


και το νέο μας έντυπο στα ελληνικά: 


   Food Industry Brochure GR Mar 2013 ls.pdf