Ασφαλτικά Μηχανήματα

Ο εξοπλισμός των μονάδων παραγωγής ασφάλτου εκτίθεται σχεδόν μόνιμα σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Επιμόλυνση από τα ορυκτά, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι μόνιμα παρόντα στις μονάδες αυτές. Στίς κινητές μονάδες, οι συνθήκες μεταβάλλονται σύμφωνα με το περιβάλλον όπου αυτές – συνεχώς – μεταφέρονται. Η Lubrication Engineers, με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, μπορεί να συμβάλλει στο να λειτουργούν οι μονάδες αυτές μόνιμα στο «peak», στο μέγιστο δηλαδή των παραγωγικών δυνατοτήτων τους. Λιγότερες βλάβες, μεγαλύτερη διάρκεια ζψής του εξοπλισμού, αυξημένη παραγωγικότητα, ενεργειακά οφέλη, είναι μερικά μόνον από τα πλεονεκτήματα χρήσης των λιπαντικών και των υπηρεσιών της LE.

Κυριότερα Προϊόντα γιά την «βιομηχανία» ασφάλτου:

1250-1251 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1261-1262 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT
6105-6520 MONOLEC® HYDRAULIC OIL
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6601-6603 LOW TOX® HYDRAULIC OIL
6733 HEAT TRANSFER OIL
6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL
7500 MONOLEC® POWER FLUID
8420-8450 MONOLEC® GFS ENGINE OIL
8800 MONOLEC ULTRA® ENGINE OIL