Εταιρική Ταυτότητα & Ιστορία της Lubrication Engineers A.E

Η Lubrication Engineers έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα από το 1986. Διαθέτει στην ελληνική αγορά τα λιπαντικά της Lubrication Engineers Inc., Texas, μέσω της μητρικής της εταιρείας Lubrication Engineers International AG, που είναι ο αποκλειστικός Marketeer των προϊόντων της LE για ολόκληρο τον κόσμο εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά. Η Lubrication Engineers είναι αρμόδια γιά την διάθεση των λιπαντικών της LE και την εξέλιξη των αγορών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Αλβανίας, της FYROM (Σκόπια), του Μαυροβουνίου και της Κύπρου. Η Lubrication Engineers συνεργάζεται και προμηθεύει τις περισσότερες βαριές βιομηχανίες της περιοχής ευθύνης της, ενώ είναι σημαντικός προμηθευτής όλων των βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Στην αγορά των προϊόντων αυτοκινήτου, η Lubrication Engineers είναι αναγνωρισμένη για την απαράμιλλη ποιότητα και απόδοση των προϊόντων της.