Инструкции- Съвети за правилното вземане на проби

КОГА ДА ВЗЕМЕТЕ ПРОБА:

Идеалното време за вземане на проба от маслото за анализ е 250 часа работа (или 10,000  километра или 6,000 мили), за моторни масла или двойно повече време за всеки друг вид оборудване.  

Въпреки всичко това, е възможно да се извлече надеждна информация от пробите, които са работили най-малко 50 часа.

КАК ДА ВЗЕМЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ПРОБА ОТ МАСЛОТО:

Уверете се,че двигателят или като цяло машината, от която желаете да вземете проба, работи най-малко петнадесет минути  (15’), преди взимането на проба. 

Използвайки пластмасовата бутилка и ръчната помпа, вземете масло от точката, където проверяваме нивото. Напълнете поне  3/4 от бутилката с масло. Сменете веднага капачката на бутилката. Тръбичката за изпомпване на маслото, която се доставя в комплекта, е за еднократна употреба и може да се изхвърли веднага.

За да получите проба от отвора за изпразване на маслото, оставете първо достатъчно количество масло да изтече навън, преди да започнете да пълните бутилката за взимане на проба.

СЛЕД ВЗИМАНЕТО НА ПРОБАТА:

Веднага попълнете формата с необходимата информация, която се прилага с бутилката. 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДЕТАЙЛНОТО ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА, ЗА ДА СЕ НАПРАВЯТ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ТОЧНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.  

Изпратете пробата с попълнения формуляр в Lubrication Engineers A.E. за обработване и изпращане в лабораторията. 


  LE Oil Sample Form