Вятърни генератори и тяхното смазване

Експлоатацията на вятърната енергия в нашата страна, за производство на електроенергия чрез използването на вятърни генератори, е от голямо значение, както за покриване на нарастващите ни енергийни потребности, така и за опазването на околната среда.

Възобновяемите енергийни източници трябва, в страни като Гърция, с висок вятърен потенциал и голям процент слънчева светлина, да представляват цел от стратегическо значение.

През последните години има значителна активност на цялата територия на Гърция, за инсталиране и експлоатация на нови вятърни паркове.

В международен план, производството на електроенергия от вятър, се характеризира като най-развиващият се сегмент при производството на енергия.

Съвременните вятърни генератори могат да достигнат дори и размерите на сграда с 40 етажа и обикновено се намират на отдалечени планински хребети или в океана. Затова надеждната поддръжка на оборудването притежава висока степен на трудност, дори когато става въпрос за рутинни операции (смяна на маслото, повтарящо се гресиране и т.н.).

При едно неофициално проучване на 75 вятърни паркове в САЩ, повечето отговорни лица за инженерната поддръжка признават, че са оставили на заден план плануваните поддръжки, поради липсата на необходимия персонал. В повечето случаи, една единствена неочаквана повреда- щета, би довела екипа по поддръжката до оперативния лимит.

Поддръжката по смазването на механичното оборудване на един вятърен генератор, чрез използването на висококачествени лубриканти, както и използването на инструменти за проверка, като и спектрографски и ферографски анализи на масла, е очевидно от гореизложеното, че представлява най-подходящият избор за един екип по поддръжката.

Скоростната кутия се намира в „сърцето“ на всеки вятърен генератор и представлява основната част от машинното му оборудване.

Лубрикантите, които обикновено се предлагат са ISO 320 & ISO 460.

Лубрикантът, който ще бъде използван, трябва да се разграничава по много дългия си живот, за да бъдат удължени интервалите за смяна на маслата. Маслото трябва да има отлична устойчивост на окисляване, така че за дълъг период от време вискозитетът му да остане относително непроменен, запазвайки препоръчаните от производителя реологични свойства, които ще осигурят достатъчна дебелина на смазочната защитна мембрана, между зъбните колела.

В същото време трябва да е подсилен с повишени концентрации на добавки с високо налягане (ΕΡ additives), които ще увеличат товароносимостта на смазочната мембрана и ще сведат до минимум micro-pitting и процеса на износване.

Заслужава си да се отбележи в този момент, че по-голяма част от смазочните скоростни кутии, чието базово масло е обикновено минерално масло или и синтетично понякога, не са в състояние да разтворят високия процент добавки. Това в крайна сметка ще повлияе върху полезния живот на маслото.

Концентрациите на добавки с високо налягане имат максималната стойност в началото на използването на маслото и след това намаляват непрекъснато. Загуба от 50% от първоначалната концентрация е основната причина за смяната на един установен лубрикант. Осигурявайки възможно най-високите концентрации на добавки с високо налягане от самото начало, предначертаваме лубрикант с много дълъг живот.

Използването на допълнителни „специални“ добавки против триенето и износването, както например добавката Duolec® на Lubrication Engineers, представлява още една линия на защита на лубриканта, която ще помогне за още по-голямото удължаване на срока на издръжливост на маслото. Тези добавки са идеални и трябва да действат независимо една от друга, като по този начин осигуряват едновременната повишена защита от всички линии на защита (качество на базовото масло, добавки ΕΡ & специални добавки).

Поведението на лубриканта при вода-влажност е също много важно. Повечето лубриканти създават трайни емулсии при наличието на влажност, които значително намаляват смазочната им способност. За дългия живот на маслото и на оборудването, трябва да се предпочитат лубриканти, които имат свойството да не създават емулсии и да се отделят директно от водата.

Един екип по поддръжка може лесно да провери поведението на маслото, което се използва с водата по следния начин: пълним един стъклен буркан с 1/3 вода и 1/3 с лубрикант.

Разклащаме енергично няколко секунди и след това го оставяме на спокойствие и наблюдаваме колко време е необходимо, за да се отдели маслото от водата, както и дали цветът на лубриканта ще се промени по отношение на този, който не е бил използван. По-дълго време за отделяне и промяна в цвета показва намалена устойчивост на влага.

Явление, което се наблюдава при смазването на скоростните кутии и трябва да се вземе под внимание особено при вятърните генератори, е разпенването.

При движение на зъбните колела количество въздух се затваря в маслото. Въздушните мехурчета се движат през потока на маслото към мембраната на лубриканта, в резултат на което става „разбиване“ и контакт на метал с метал.

И така лубрикантът, който ще се използва, трябва да е специално подсилен с противопенни добавки, които ще предотвратят развитието на горното явление. Препоръчва се периодично визуална проверка на кутията, за да се контролира отпенващата способност на маслото. Повишено образуване на пяна, дори и без развитие на износване в момента, е причина за смяна на маслото.

Накрая, използваният лубрикант трябва да е в състояние да се изкачва и да остане в зъбните колела на кутията за дълъг период от време (дори дни), за да осигури достатъчна дебелина на смазочния слой, дори и при „студени“ стартирания.