Силиций vs Силикон

Силицият (silicon, Si) е елемент с атомен номер 14 в периодичната таблица на елементите. Силицият не съществува свободно в природата, но е ключов компонент на силициевият диоксид (silica) и на силикатите (silicates), като скали, кварц, пясък, глина. Това е материал с кристална структура, който може да бъде произведен в електрически фурни. Използва се и за хипер – полупроводници, които са много широко разпространени в електронните схеми, произвеждани в наши дни. Силицият не се използва в тази форма при лубрикантите, нито се използва като антипенителна добавка.

Силиконът (silicone) е класификационен термин за семейство на течни органични полимери (organo siloxane), които се използват при лубрикантите като анти-пенообразуващи добавки. Тези материали имат добра стабилност и поради полимерния си характер имат висок индекс на вискозитет. Силиконовото масло има способността да разцепва големите повърхностни мехурчета, които могат да причинят образуване на пяна в маслата и затова се използват като антипенителна добавка, докато силицият е елементарният елемент, който прави много съединения.

Например, силиконът (organo siloxane) се базира на структура, която се състои от атоми силиций и кислород, които се редуват и органични радикали, свързани със силиция.

R           R            R
/             /             /
– Si – O – Si – O – Si –
/             /             /
R            R           R

Повечето от лубрикантите на LE съдържат силиконови антиразпенващи добавки. Някои промишлени процеси, като боядисването, изискват лубриканти, които да не съдържат силиконови съединения, като се смята, че силиконът влияе на процеса. Единственият продукт, за който LE може да потвърди, че не съдържа силикон, е SYNOLEC 9963. Други лубриканти на LE имат силикон в техните съединения или съдържат малки количества, които са добавени по време на производството, в устройството, което извършва смесването на съставките, които съставляват всеки лубрикант, за да се контролира затварянето на въздуха по време на процеса на смесване.