Смазочни Добавки & Тяхната Полезност

ДОБАВЪЧНИ МЕТАЛИ
Нашите добавъчни метали позволяват извеждането на много информация относно естеството, но и за пакета добавки на един лубрикант. Обикновено ни позволяват идентифицирането на типа на продукта, който се използва, както и контрола на качеството и на количеството на пакета добавки. Базовото масло и пакетът добавки представляват крайният продукт на лубриканта. Обикновено пакетът добавки представлява по-малко от 20% от общия обем на лубриканта, но няма абсолютни граници. Един лубрикант трябва да се преценява преди всичко по ефективността му, а не от количеството добавки, които съдържа. Още повече, че базовото масло, което се използва е също толкова важно във връзка с ефективността на лубриканта. Основните добавки, които се използват, както и техните свойства са изброени по-долу :


ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ- ДЕТЕРГЕНТИ: МАГНЕЗИЙ, КАЛЦИЙ, БАРИЙ
Тези добавки спомагат за поддържането на чистотата на двигателя и за предотвратяване на различни отлагания на особено важни места, като например ресорите. Също така помагат и при почистването на тези отлагания. Освен това, участват при почистването на горивните отлагания (фумигация) и поддържането на тези отлагания в непрекъсната суспензия, така че да е възможно тяхното филтриране или цялостното им излизане от двигателя, когато лубрикантът се сменя. С изключение на случаите, когато се изисква използването на лубриканти без сулфатна пепел, се използва специална технология „за пренасяне“ на металните добавки в основния лубрикант, който представлява и частта, която дава възможност за почистване на двигателя. Металните добавки са също така и полезни и сами по себе си, поради своята алкалност, която им позволява да работят и като дезактиватори на корозивни киселини, като по този начин помагат при определянето на total base number (TBN) на лубриканта.


РАЗТВОРИТЕЛИ: МАГНЕЗИЙ И КАЛЦИЙ
Разтворителите имат допълнителни свойства, за разлика от почистващите препарати, което се изразява в това, че позволяват пълен баланс на частиците. Намаляват склонността на малките частици да се обединяват с други и да образуват по-големи частици, премахвайки част от този важен товар от филтрите и едновременно с това избягвайки утаяването на частиците в горните части на клапаните и на движещите се части, особено при ниски температури. Анализите на пробите от маслото на Lubrication Engineers дават специална база на тестовете за фумигация, проверявайки ефективността на разтворителите на лубриканта.


ДОБАВКИ СРЕЩУ ИЗНОСВАНЕТО И ОКИСЛЕНИЕТО: ФОСФОР И ЦИНК
Фосфорът и цинкът са добавки срещу износването и окислението, които се използват от Lubrication Engineers в моторните масла, както и при хидравличните масла. Фосфорът под друга форма, се използва и при промишлени масла и трансмисионни масла. Продукти с характеристики за високо налягане използват фосфор за да увеличат товароносимостта или издръжливостта на смазочния филм или поне да минимизират прекия контакт на метал с метал при системите на зъбните колела. Добавките против износването укрепват или облицоват метала и някои от тях действат по химичен начин във връзка с металните повърхности, по-специално при желязо или стомана, за да създадат защитно покритие, което е необходимо за случая, когато филмът на лубриканта има пукнатина.

Окислението е химичен процес, при който кислородът се свързва с карбонатната основа на лубриканта. Това създава нежелани химични вещества. Антиоксидантната добавка „жертва“ себе си, за да прекъсне химическата верига на оксидацията.

Гореизброените добавъчни метали имат склонност да останат в равновесие, но лесно могат да се колебаят в процентите от +20% до – 20%, положение, което се смята за нормално.

Значителни промени или минимизиране на една от горните добавки, показва смесването или допълването на лубрикант, чиито добавки се различават от тези на оригиналния. Намаляването с 50% или и повече на металните добавки (винаги на базата на първоначалното съдържание) е причина за смяна на лубриканта.