Колебания в налягането на маслото на двигателя

Потребителите на масла за дизелови двигатели често установяват колебания в налягането на маслото, особено, когато сменят едно едносезонно масло с всесезонно. Обикновено налягането на маслото е по-ниско при всесезонното масло и този, който го използва е възможно да мисли, че това намаляване на налягането е показател за проблем в двигателя.


Въпреки това, ниското налягане на маслото не е непременно показател за неизправност. В действителност, може да е положителна индикация за работата на един дизелов двигател, доколкото се поддържа в нормални граници. При същата презумпция, високото налягане на маслото не е непременно добра индикация за работа. Би могло, например, да се дължи на запушени коридори на маслото или на много гъсто масло. Посочените по-долу означения могат да ви помогнат да прецените по-лесно дали индикациите за налягане на маслото, които имате от един двигател са такива, че да представляват основание за специално третиране или притеснение.

 Налягането на маслото се дължи на „съпротивлението“, което има същото да се движи. Следователно, „големи“ пътища на движение на маслото, както и масло с нисък вискозитет, позволяват свободното му движение  (циркулация) в двигателя. Резултатът от това е ниско налягане на маслото и разбира се по-надеждно смазване. В противен случай, по-тесни пътища на движение на маслото (които могат да се дължат или на проектирането или на блокирането им от създаването на отпадъци) и едновременно с това използване на масло с висок вискозитет, предизвикват по-бавен поток на маслото. В този случай, докато налягането на маслото е високо, смазването няма да е толкова ефективно, както се изисква.  

Тоест едно „добро“ масло, трябва да има такива характеристики на вискозитета, които позволяват осигуряването на добро хидродинамично смазване, както и свободно движение вътре в цялата верига на двигателя, като по този начин осигуряват непрекъснато и безпроблемно захранване на лубриканта вътре.

При идеални условия, налягането на маслото трябва да е стабилно, при всякакво голямо увеличаване или намаляване, трябва да се изследва. Таблиците, които следват, се отнасят до възможни механични причини, които водят до ниско или високо налягане на маслото, както и до коригиращи действия, които трябва да станат при всеки случай.

Стартирането на двигателя в студена среда (при ниски температури) е едно от условията на работа, по време на която, налягането на маслото трябва да се проверява.  При стартирането, цялото количество на маслото се намира в картера и следователно, налягането е нула. Маслената помпа не може да го повиши или да създаде налягане, до момента, в който се засмуче студено масло от масления филтър и  пътя на засмукване. В резултат на това, смазването на двигателя, когато той е студен- тоест при започване на работа- може да се подобри чрез използването на по-къса на дължина и по-широка смукателна  тръба и разбира чрез използването на масло с много добри свойства на изпомпване при ниски температури, като например всесезонно или някое  изключително висококачествено едносезонно. 

Обикновено, студеното масло има висока устойчивост на потока и по този начин налягането му в началото е високо. Тъй като маслото циркулира и се загрява, тече все по-свободно и по този начин налягането на маслото пада до точка, в която се и стабилизира. Само в тази точка двигателят се смазва правилно. Докато налягането на маслото се стабилизира, нивата на износване са високи, поради недостатъчно захранване с масло по триещите се метални повърхности. Ето защо, „добро масло“ е това, с което се постига най-бързо стабилизиране на налягането.

 В заключение: Всеки заинтересован трябва да наблюдава- отдавайки еднакво значение- както феномена на високото налягане на маслото, така и феномена на ниското налягане. Високото налягане означава, че е необходима „повече работа“  за помпата, за да циркулира маслото около двигателя. Тази загуба на ефективност трябва да бъде сведена до минимум. Като цяло, високото налягане на маслото не означава, че има добра циркулация. Напротив, в повечето случаи означава точно обратното. Ниското налягане на маслото от друга страна, означава, че маслото тече и циркулира бързо около всички части на двигателя. В повечето случаи, това е най-желаното за намаляване на износването (консултирайте се с таблиците).


НИСКО НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО

ПРИЧИНИ И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА ПОСЛЕДИЦИ КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

Ниско ниво на маслото

Възможно пагубно износване на двигателя

Допълнете с масло до горното ниво и потърсете евентуални течове.

Маслото не преминава през помпата при стартиране на двигателя

Възможно пагубно износване на двигателя

Изключете двигателя. Сменете маслото с друго, което има по-добри експлоатационни качества при ниски температури. По този начин подобрявате процеса на стартиране в студена среда. 

Помпата за всмукване работи много бавно, за да захрани достатъчно количество лубрикант.

Намаляване на очаквания живот на двигателя

Увеличете работните обороти на двигателя. Проверете помпата.

Маслото е много горещо, вискозитетът е много нисък. 

Изтичане на полезния живот за маслото, проблеми в двигателя, износване, остатъци 

Проверете стрелката за индикация на температурата и органите за контрол на температурата на двигателя. Проверете вискозитета на маслото. Използвайте най-подходящия вискозитет на маслото. 

Износване на маслената помпа

Проблеми в двигателя

Сменете помпата

 

Износени лагери позволяват на маслото да тече свободно през увеличените точки на издръжливост 

Проблеми в двигателя

Сменете лагерите.

Вискозитетът на маслото намалява от присъствието на гориво или охладителна течност в него 

Увеличаване консумацията на масло.

Износване на двигателя

Сменете маслото. Ако проблемът продължава да се появява, проверете системата за пръскане, както и възможно изтичане от фланеца на капака.  

Смяна на маслото

Няма

Няма. Наличието на фумигация или окислението увеличава вискозитета на маслото. Новото масло тече по-ефективно.

ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО

ПРИЧИНИ И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА

ПОСЛЕДИЦИ

КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

Налягането остава високо след студеното стартиране. Маслото не тече достатъчно през помпата и оттам през каналите за циркулация. 

Възможно пагубно износване на двигателя

Изключете двигателя. Сменете маслото с друго, което има по-добри експлоатационни свойства на изпомпване при ниски температури.

Маслото „се сгъстява“ от  фумигацията 

Възможно износване на двигателя 

Сменете маслото и филтъра. Проверете дюзите за пръскане. Избягвайте продължителната работа на двигателя на „празен ход“

Маслото „се сгъстява“ от окислението 

Възможно износване на двигателя

Сменете маслото и филтъра.

Вискозитетът на маслото е много висок. Недостатъчна циркулация.

Възможно износване на двигателя

Консултирайте се с книгата на производителя за избора на правилния вискозитет на маслото. Сменете маслото.

Филтърът е блокиран. Изпускателният клапан позволява циркулацията на нефилтрирано масло 

Намаляване на очакваната продължителност на живот на двигателя 

Сменете маслото и филтъра. Проверете помпата за блокиране.

Остатъци по маршрутите на движение на маслото увеличават налягането  при връщане 

Намаляване на очакваната продължителността на живот на двигателя 

Сменете маслото и филтъра. Използвайте висококачествено масло.

Маслото е много студено

Възможно износване на двигателя

Проверете термостатната система на двигателя. Проверете и потвърдете използването на подходящ вискозитет.