Феноменът “GEAR HEALING”

ПОСТЕПЕННОТО ИЗГЛАЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ НА ЗЪБНИТЕ КОЛЕЛА ПРИ УПОТРЕБАТА НА ЛУБРИКАНТИ

на LUBRICATION ENGINEERS Inc, Texas

Много често се наблюдава, при зъбни колела, които са прекалено или много износени, че използването на лубрикантите ALMASOL DUOLEC и PYROSHIELD, причинява постепенно изглаждане на тези износени повърхности, феномен, който в Америка се нарича “Healing” (изцеление, възстановяване).

Когато едно зъбно колело е повредено, повърхностите на заключване на зъбите са „назъбени“, обикновено от ръжда (scoring), корозия (pitting), големи отлюспвания (spalling). Падането на метал от тези повърхности води до по-голям “stress” при напрежение и по-голямо натоварване, на някои точки, по тези повърхности. В този случай, имаме ситуация, в която, от една страна, товарът е останал стабилен, но зъбната повърхност, която първоначално е била проектирана да носи и да разпределя равномерно товара, е намаляла.

Това се дължи на падането на метал, което се дължи на ръжда (scoring), корозия (pitting), големи отлюспвания (spalling). Това увеличаване на товара, на единица повърхностна площ, причинява силни точкови натоварвания, които под „цикличното“ появяване на товара, като заключването и отключването на зъбите на колелата, се пренася чрез лубриканта, в зъбите на тези колела. Тъй като този товар се пренася, предизвиква „пластмасова деформация“ на повърхността на зъбите, докато товарът се разпредели в следващата най-голяма възможна метална повърхност.

Тъй като товарът се разпределя и става еднакъв, в точката на равновесие, повърхността на зъбното колело постепенно ни представя феноменът на изцелението (възстановяване), поради гореописаната „пластмасова“ деформация. Много често, малки белези “pitting”, ще се затворят напълно и ще изчезнат в резултат на това явление.

Филмът на лубриканта не „се счупва“ (не се прекъсва) докато се развива този процес, тъй като здравината на филма на лубрикантите ALMASOL DUOLEC и PYROSHIELD е толкова голяма, че товароносимостта и съдържанието на добавки на такива високи налягания, което пречи на неравните повърхности на металите (драскотини) да влязат в контакт помежду си.

Поради този феномен, положението на колелата постепенно и при работа се подобрява. Еластичния хидродинамичен филм на тези лубриканти, който е изключително силен и „непробиваем“,не се влияе от високо налягане и товари, които се появяват при зацепване на предавките, предотвратявайки контакта им и позволявайки по този начин непрекъснатата „пластмасова деформация“ на повърхността на колелата, което накрая довежда до изглаждане и излекуване, както е описано по-горе.

В заключение, феноменът «Healing», по същество е едно преразпределение (преразпределяне) на товара, по повърхностите на колелата, което се дължи изключително на високата якост и дебелината на филма на лубрикантите ALMASOL, DUOLEC и PYROSHIELD и качеството, което същите имат, да предотвратят контакта на участващите колела и следователно, да предотвратят грапавите повърхности (одирания) да влязат в контакт помежду си.