Истината за базовите масла на лубрикантите

Минерални vs. Синтетични vs. Полусинтетични

Попитайте всеки ценител на дизелови двигатели дали всички двигатели са еднакви и се подгответе за един дълъг разговор …

Повечето собственици, отговорници по поддръжката или управители на автопаркове, когато започват дискусията за това кое моторно масло е най-добро за поддръжка и защита на двигателите им, имат различни, разминаващи се мнения, като това винаги води до дълги безкрайни дискусии. Следователно би било логично ако някой каже, че има значителни разлики между маслата, които се предлагат днес на пазара.

При съмнение или на въпроса „подходящи ли са маслата за дълго и продължително ползване, за смазване и защита на двигателите“ все още няма отговор, а изборът на подходящото моторно масло, познавайки все повече разликите, които имат помежду си, предизвиква голямо главоболие.

Искате да защитите скъпото си оборудване, вашата инвестиция, но не можете да си позволите да направите грешки, които струват скъпо.

Друг въпрос, който все още се задава често е „дали синтетичните масла са по-добри от минералните?“.

И още „как се държат полу-синтетичните масла“ в сравнение с другите две?

Първото „предизвикателство“ е да се запитате „защо са били създадени синтетичните масла?“.

  • Автомобилните паркове „са изисквали“ дълги интервали от време за смяна, с най-добра защита срещу износване, което нямало да се отрази на продължителността на живот на двигателя. Конвенционалните лубриканти не са били в състояние да предоставят изискуемото от тях- и така са се появили синтетичните.
  • Тъй като смените на масла на големи интервали от време се постигали безопасно, тогава производителите на лубриканти поддават по-малко масло. Ако имаш намаляване на обема на търсене на масло, тогава сигурно трябва да се търсиш по-високи цени за своя продукт. Синтетичните масла предлагат възможността за нещо такова, позволявайки по този начин да не се изгубят вече съществуващите „доходи“.Имат ли недостатъци синтетичните масла? Има ли проблеми? Дали минералните масла имат предимства пред синтетичните? И накрая, всички минерални масла еднакви ли са помежду си? Много добри въпроси, които, обаче, се нуждаят от отговори.

На теория, синтетичните масла трябва да са значително по-добри в сравнение с минералните. Обърнете внимание:

  • Един от най-големите производители на моторни масла заяви наскоро, че „синтетичните масла не трябва да се използват при двигатели за по-дълги периоди от време. Едно синтетично масло трябва да се сменя за същия период от време, както и минералното масло. Причината е, че пакетите добавки, които се използват са еднакви помежду си и те се износват за същия период от време“.

В действителност, това, което казва горното изречение е, че ефективността на синтетичното масло „се крие“ зад неспособността на базовото масло да „задържи“ в равновесие пакета добавки за дълъг период от време. Добавките на моторните масла са изключително важни за тяхната работа, с твърде много параметри, като например добавките за почистване на двигателя, добавките за задържане на замърсителите в суспензия, антипенителни добавки, препарати възпиращи корозията и много други.

Много производители на масла, начисляват по-висока цена за синтетичните масла, като обаче използват същия пакет добавки като този, който използват за конвенционалните минерални масла.

В действителност не получаваш това, за което плащаш …

В брошура на голяма компания за моторни масла се посочва, че: „синтетичните (poly-alpha-olefin) масла се произвеждат от специфични олефини при специални процеси на полимеризация. От момента, в който химическите съединения могат да бъдат избрани и тествани по време на производствения процес, тогава тези масла (synthesized hydrocarbon fluids) са почти идентични по химичен състав, с тези на парафинова основа, което осигурява и по-добра и по-голяма химическа стабилност и защита от маслата, които съдържат ароматни въглеводороди или нафтенови съединения.“

Позицията в тази брошура „се връзва“ напълно с това, което повечето производители на масла няма да ви кажат:

Опитват се да направят синтетични масла „на достъпна цена“, които почти да приличат на 100% на тези на парафинова основа.

Базовите масла са или ароматни (ароматни въглеводороди), на нафтенова основа, на парафинова основа или накрая, резултат от някакво смесване на тези видове.

Значи трябва да се запитате „Трябва ли да предпочета едно масло на синтетична основа, което е почти същото като това на парафинова основа или просто да предпочета и да потърся масло на 100% парафинова основа?“ (тези масла ги има на пазара…)

Що се отнася до полусинтетичните масла (тоест тези, които са резултат от смесването на синтетично базово масло с минерално масло) към тях прибягват производителите, когато признаят, че не биха могли да използват минералното масло, което „ще държи“ пакета добавки в по-добър баланс и след това да смесят маслото със синтетична основа, за да получат по този начин по-дълъг живот.

Един оригинален подход, със сигурност такъв, който ще ви позволи да имате по-висока продажна цена на литър, от момента, в който има синтетично масло.

Но се запитайте не е ли по-добре да „остана“ на масло, което е на 100% парафинова основа?


Свържете се с Lubrication Engineers (LE) ако имате въпроси или коментари във връзка с тази тема или по някой друг въпрос, свързан със смазването на двигателите.

Lubrication Engineers A.E., дъщерно дружество на Lubrication Engineers International A.G., разполага с пълна серия лубриканти, както и с програми за поддръжка на двигатели, за всеки вид или размер на автомобилен парк, на или извън пътя.