Βιολογικοί καθαρισμοί

Η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού των εργοστασίων επεξεργασίας αποβλήτων (βιολογικοί καθαρισμοί) είναι ιδιαίτερα σημαντική και σε πολλές περιπτώσεις κρίσιμη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές τεχνολογικές εξελίξεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή του εξοπλισμού αυτών των μονάδων. Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ανάγκες απασχόλησης περισσότερο εξειδικευμένων ανθρώπων, καθώς επίσης και χρήσης ιδιαίτερα εξελιγμένων μεθόδων συντήρησης και λειτουργίας. Η ανάγκη χρήσης πολύ εξελιγμένων λιπαντικών γιά την συντήρηση του εξοπλισμού αυτού έχει αποκτήσει την σημασία της «αιμοδοσίας» της κάθε μονάδας. Τα μηχανήματα των μονάδων βιολογικού ξαθαρισμού λειτουργούν μόνιμα σε συνθήκες σκόνης, επιμολυντών με οξέα, υγρασίας κλπ.

Κυριότερα προϊόντα γιά τους βιολογικούς καθαρισμούς:

Λιπαντικά μειωτήρων

1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
4090-4140 QUINPLEX® WHITE GEAR LUBRICANT
9822, 9832, 9846 SYNOLEC® GEAR LUBRICANT

Βιομηχανικά λάδια

4010-4030 QUINPLEX® WHITE OIL
4046 QUINPLEX® SYNTHETIC FOOD GRADE OIL
4058 QUINPLEX® H1 PENETRATING OIL & LUBRICANT
4059 QUINPLEX® H1 PENETRATING OIL & LUBRICANT
4201/4204 WHITE UTILITY OIL
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6751 H1 MACHINE OIL
9032-9150 MONOLEC® SYNTHETIC INDUSTRIAL OIL
9220, 9320, 9460 MONOLEC® SYNTHETIC INDUSTRIAL OIL

Γράσα

1274-1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
4023-4025 QUINPLEX® FOOD MACHINERY LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Techni-Tips (τεχνικά άρθρα) γιά τις μονάδες βιολογικών καθαρισμών:


   90 Engines Supplying Pwr at WWTP.pdf


    91 Lubrication of Blowers at WWTP.pdf


    92 Pumps at WWTP.pdf


    93 Gear Reducer at WWTP.pdf


    94 Clarifiers in the WWTProcess.pdf