Товарни автомобили – Автопаркове

НАДЕЖДНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА

ИКОНОМИЯ ПРИ УПОТРЕБА

ИКОНОМИЯ ПРИ ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВО

За повече от 50 години, Lubrication Engineers са доказали на всички видове ползватели на товарни автомобили, независимо дали става въпрос за малки частни фирми или големи автопаркове, огромните ползи от използването на техните лубриканти.

На днешния силно конкурентен пазар, става все по-трудно за собствениците на камиони да са печеливши, от една страна заради голямата конкуренция, от друга страна заради много високите разходи по поддръжка и експлоатация на всеки автомобил.

По този начин, собствениците на товарни автомобили са принудени да „търсят“ постоянно начини, които ще им помогнат да намалят тези разходи.

Лубрикантите на Lubrication Engineers е доказано, че са трайни и сигурни за много по-дълги периоди. По този начин смените на лубрикантите могат да се правят на много големи интервали от време, като се спестяват пари и излишно време за прекъсвания. Консумацията на лубриканта също е значително намалена.

Двигателите, диференциалите, скоростните кутии, маслените помпи и т.н., принадлежности за всяко превозно средство, траят за значително по-дълги периоди от време, поради високата защита, която предлагат лубрикантите на Lubrication Engineers, като по този начин експлоатацията и поддръжката на всяко превозно средство става по-икономично.

Накрая, намаляването на разхода на гориво, по-специално чрез използването на добавка към горивото BTU+, е такова, че много пъти връща на потребителя (или компанията) много повече пари (значително повече!) от сумата, която първоначално се изисква за закупуването на лубрикантите.

Основни продукти:

1233-1235 ALMATEK® VARI PURPOSE LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
703-704 MONOLEC® GEAR LUBRICANT
1150 TRANS-ALL EHP AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
7500 MONOLEC® POWER FLUID
8420-8450 MONOLEC® GFS ENGINE OILS
8800 MONOLEC ULTRA® ENGINE OIL
2410-2420 BTU+ TOTAL TREAT DIESEL FUEL IMPROVER
3750-3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT

„Няма да намерите друго моторно масло, което да е по-добро в ефективността и защитата от маслото Monolec® Ultra, в края на всеки период на употреба.“
«No other brand of petroleum lubricating oil, will be found superior to Monolec® Ultra, at the end of any given period of use.»

 


  Fleet Advantage Lubricants.pdf