Стоманодобивна промишленост

Стоманената промишленост, както и алуминиевата и циментовата промишленост, са едни от „най-тежките“ по вид и приложения  производства. 

Това е мястото, където повечето лубриканти се тестват на текуща база, в много критични приложения и екстремни условия. Както в световен мащаб, така и на гръцкия (скоро и на Балканите), лубрикантите на Lubrication Engineers ежедневно доказват високото си качество, много високото ниво на защита, което предоставят, както и приноса им към намаляване на разходите за поддръжка.

Основни продукти за стоманената промишленост:

1150 TRANS-ALL EHP AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
1233-1235 ALMATEK® VARI PURPOSE LUBRICANT
1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1274-1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1299 ALMAPLEX® ULTRA-SYN LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
2410-2420 BTU+ TOTAL TREAT DIESEL FUEL IMPROVER
3750-3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
5100 PYROSHIELD® SERIES
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6451 MONOLEC® TURBINE OIL
6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL
9822, 9832, 9846 SYNOLEC® GEAR LUBRICANT
1233-1235 ALMATEK® VARI PURPOSE LUBRICANT
1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1274-1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1299 ALMAPLEX® ULTRA-SYN LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
2410-2420 BTU+ TOTAL TREAT DIESEL FUEL IMPROVER
3750-3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
5100 PYROSHIELD® SERIES
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6451 MONOLEC® TURBINE OIL
6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL
9822, 9832, 9846 SYNOLEC® GEAR LUBRICANT