Печатарските машини

Решения за всякакви смазочни нужди

Печатарските машини работят при много висока скорост, имат много движещи се и  плъзгащи се части. Лагери, вериги, зъбни колела, ротационни връзки и въздушни компресори. Поради много високото качество и ефективност на лубрикантите,  Lubrication Engineers са спечелили голяма почит в сектора на печатарските машини.

Основни продукти за промишлеността:

3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

4700-4702 MONOLEC® INDUSTRIAL LUBRICANT

1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT

6315 MONOLEC® WAY LUBRICANT

2059 MONOLEC® PENETRATING OIL & LUBRICANT

9965 MONOLEC® HIGH TEMPERATURE OVEN CHAIN LUBRICANT

9102 SYNTEMP® SYNTHETIC LUBRICANT

6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL

6105-6120, 6520 MONOLEC® HYDRAULIC OIL

6115 MONOLEC® HYDRAULIC OIL

4932 – 4935 ALL PURPOSE HYDRAULIC OIL

6601-6604 LOW TOX® HYDRAULIC OIL

804 H1 SILICONE SPRAY