Енергия- Производство на енергия

В електроцентралите, необходимостта от лубриканти с висока производителност и защита е факт. Оборудването на тези централи работи в екстремни условия, които наистина изискват висококачествени лубриканти. Обичайните лубриканти просто не могат да удовлетворят нуждите на тези машини – в противен случай последствията са катастрофални по отношение на парите и за производството. Лубрикантите на Lubrication Engineers, благодарение на висококачествените базови масла, както и технологичните добавки, които имат, могат да осигурят изключително високи нива на защита при всяко приложение в електроцентралата. LE разполага също с някои лубриканти със специална екологична чувствителност като алтернативни продукти за приложения с висок риск, които се хармонизират или и препокриват съответното законодателство за околна среда в различни страни по света.

Основни лубриканти за енергийната промишленост:

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1261-1262 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1299 ALMAPLEX® ULTRA-SYN LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
5100 PYROSHIELD® SERIES
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6451 MONOLEC® TURBINE OIL
6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL
9000-9001 PYROSHIELD®
9011 PYROSHIELD XH® SYN-GEAR LUBRICANT

Тук можете да изтеглете брошурата на LE Inc:


   Pulverizing – grinding market brochure.pdf