Пластмаса – Производство на пластмаса и каучук

Лубрикантите на Lubrication Engineers са предпочитани заради тяхната голяма устойчивост на високо налягане и температури, които се срещат в заводите за производство и обработка на пластмаса. Например един модерен производствен extruder има много високо налягане в подвижните си части, поради високата скорост и високата температура, която развива. Тези условия правят необходимо наличието на лубриканти с изключително висока ефективност.

 

Основни продукти за промишлеността:

1601-1609 DUOLEC™ Лубриканти за скоростни кутии

3752 ALMAGARD® Промишлени греси за общо ползване

1275 ALMAPLEX® Грес за обща индустриална употреба

6105-6120, 6520 MONOLEC® Масла за хидравлични системи

6115 MONOLEC® Масла за хидравлични системи

4932-4935 LE Масла за хидравлични системи за обща употреба

6601-6604 LOW TOX® Масла за хидравлични системи с изключително ниска токсичност

6801-6807 MULTILEC® Масла за въздушни компресори

2059 MONOLEC® Проникващо и смазочно масло

4059 QUINPLEX® H1 Проникващо и смазочно масло 100% нетоксично

 

Techni-Tips (технически статии) за пластмасовата индустрия:


   Plastic Industry.pdf