Хранителни продукти – Хранително-вкусова промишленост

Най-пълната гама от 100% нетоксични и прозрачни лубриканти, напълно одобрени от NSF (USDA H-1)

Напълно одобрен от NSF и от Kosher – Parve за всички продукти на Lubrication Engineers.

100% нетоксични бели греси, изключително лепкави или напълно отмиващи се, с много висока степен на защита

100% нетоксични, прозрачни лубриканти, за всякакви приложения (вериги, въздушни компресори, хладилници, лагери и т.н.)

100% нетоксични, прозрачни лубриканти, за всякакъв тип скоростни кутии (редуктори)

 

Основни продукти за хранително-вкусовата промишленост:

4023-4025 QUINPLEX® Греси за хранително-вкусовата промишленост

4046 QUINPLEX® Прозрачни масла за хранително-вкусовата промишленост

4058 QUINPLEX® Проникващо и антикорозионно масло 100% нетоксично

4059 QUINPLEX® H1 Проникващо и антикорозионно масло 100% нетоксично

4090-4140 QUINPLEX® Прозрачни 100% нетоксични лубриканти за скоростни кутии

1601-1609 DUOLEC® Лубриканти за скоростни кутии

2700 ALMASOL® Лубриканти за вериги фурни

2705 ALMASOL® Лубрикант за вериги фурни без изпарения и миризми

2799 ALMASOL® Лубриканти за вериги фурни при много висока температура

9965 MONOLEC® Лубриканти за вериги фурни при много висока температура

6801-6807 MULTILEC® Компресорни масла

2110 GREENTASTIC® Промишлен почистващ препарат за обща употреба

6723 MONOLEC® Масла за охладителни системи

6751 H1 Масло за смазочни системи за оборудване при производство на кутии

4010-4130 QUINPLEX® Прозрачни промишлени масла

4090-4140 QUINPLEX® Прозрачни нетоксични лубриканти за скоростни кутии

 

Тук можете да изтеглите брошурата на LE Inc. за хранително-вкусовата промишленост :


   LE Inc Food Industry Brochure 2014 Eng.pdf


 

новата ни брошура на гръцки език:


   Food Industry Brochure GR Mar 2013 ls.pdf