Строителни фирми- пътностроителни машини

От dumpers („дъмперите“), булдозерите, земекопните машини, до камионите и т.н., LE има правилното решение за това какво е необходимо, за да може всяка една машина, от всеки вид, да бъде на постоянно разположение, без повреди и други извънредни ситуации, дори и когато работи при най-тежки условия на работа. Ако правите чести смени на цапфи, свръзки и други принадлежности, които „се смазват“, но често се развалят, тогава пълният „пакет“ за смазване на  Lubrication Engineers, е това, от което имате нужда. Лубрикантите на LE осигуряват максимално възможна защита на всяка смазвана част, когато се нуждае от грес или от хидравлично масло, винаги. С използването на лубрикантите-  и на услугите- на LE, ще увеличите значително вашите ползи (печалбите ви по същество), от по-редките смени на повредени части, намалената употреба на лубриканти, намалената консумация на гориво и разбира се увеличената продължителност на живот на вашето оборудване. От добавката за гориво  BTU+,  която ще допринесе невероятно за почистването на горивните вериги, но също и за намаляване на потреблението на дизел, на моторни масла  Monolec®, до употребата на грес като Almagard® 3752, или услугите и продуктите за поддръжка на LE, можем да „пренесем“ нивото на поддръжка на вашето оборудване с една много голяма крачка напред!

Основни продукти за строителните фирми:

1150 TRANS-ALL EHP AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
2300 L-X® HEAVY-DUTY CHEMICAL SUPPLEMENT
2410-2420 BTU+ TOTAL TREAT DIESEL FUEL IMPROVER
3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
6105-6120, 6520 MONOLEC® HYDRAULIC OIL
703-704 MONOLEC® GEAR LUBRICANT
7500 MONOLEC® POWER FLUID
8130 MONOLEC® ULTRA-BLEND ENGINE OILS
8420-8450 MONOLEC® GFS ENGINE OIL
8800 MONOLEC ULTRA® ENGINE OIL


  Fleet Advantage Lubricants.pdf