Цимент- Циментова промишленост

Циментовата промишленост е от „най-тежките“ промишлености по отношение на вид и приложение. Това е място, където повечето лубриканти се тестват постоянно в много критични приложения и екстремни условия. Както в световен мащаб, така и на гръцкия пазар (отскоро и на балканския полуостров) лубрикантите на Lubrication Engineers доказват ежедневно високото си качество, много високото ниво на защита, което предоставят, както и приносът им за намаляване на разходите за поддръжка.

Основни продукти за циментовата промишленост:

1150 TRANS-ALL EHP AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
1233-1235 ALMATEK® VARI PURPOSE LUBRICANT
1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
1274-1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1275 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT
1299 ALMAPLEX® ULTRA-SYN LUBRICANT
1601-1609 DUOLEC™ VARI-PURPOSE GEAR LUBRICANT
2410-2420 BTU+ TOTAL TREAT DIESEL FUEL IMPROVER
3750-3752 ALMAGARD® VARI-PURPOSE LUBRICANT
4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT
5100 PYROSHIELD® SERIES
6401-6407 MONOLEC® R & O COMPRESSOR / TURBINE OIL
6451 MONOLEC® TURBINE OIL
6801-6807 MULTILEC® INDUSTRIAL OIL
7500 MONOLEC® POWER FLUID
8800 MONOLEC ULTRA® ENGINE OIL
9000-9001 PYROSHIELD®
9011 PYROSHIELD XH® SYN-GEAR LUBRICANT
9822, 9832, 9846 SYNOLEC® GEAR LUBRICANT

Тук можете да изтеглите брошурата на LE Inc. за циментовата промишленост:


   Pulverizing – grinding market brochure.pdf