Agricultural Machines

Надеждност при работа

Намалени разходи за поддръжка

Икономия при употреба

Икономия при потреблението на гориво

Накратко – не се допускат повреди и други извънредни ситуации. Оборудването на всеки земеделец или селскостопанско предприятие имат тази особеност, че се налага да функционират безпроблемно и постоянно- без прекъсвания или повреди, за кратки периоди от време ! (Сезона на прибиране на реколтата, съхранение, сеитба и т.н.)

Лубрикантите на Lubrication Engineers допринасят изключително много за намаляване на извънредните ситуации, както и за пестене на пари, тъй като намаляват консумацията на лубриканта, разхода на гориво и повредите.

 

Най-често срещаните лубриканти за селскостопанско приложение са:

Двигатели: Monolec Ultra 8800
Кутии: Duolec 1605
Грес за обща употреба: Almatek 1232-1235
Грес за памукоберачни машини: Almasol 451 или Monolec 4700
Спрей за вериги: Syntemp 9102 ή Monolec 2001
Против корозия: Quinplex 4059
Добавка за гориво: BTU+ 2410 (за зимата) и BTU+ 2420 (за лятото)
Почистващ препарат за обща употреба: Greentastic 2110

Продукти за земеделската промишленост:

3750-3752 ALMAGARD® Лубрикант за обща употреба
703-704 MONOLEC® Лубрикант за скоростни кутии
8420-8450 MONOLEC® GFS Моторно масло
1150 TRANS-ALL EHP Лубрикант за автоматични трансмисии
7500 MONOLEC® Течност за автоматични трансмисии
2059 MONOLEC® Антикорозионно и смазочно масло
2300 L-X® Химическа добавка за гориво