Αγωνιστικά Αυτοκίνητα
Με τα λιπαντικά της Lubrication Engineers, το αγωνιστικό σας αυτοκίνητο προστατεύεται σε υπερθετικό βαθμό. Ο κινητήρας του λειτουργεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες...
чети повече

Aвтомобили
С лубрикантите на Lubrication Engineers, вашият автомобил ще бъде защитен в превъзходна степен. Както двигателят му, така и скоростната кутия...
чети повече

Въздушни компресори и охлаждащи устройства
Независимо дали става въпрос за най-малкия въздушен компресор за стандартна лична употреба или става въпрос за големи промишлени...
чети повече

Миннодобивна промишленост
Миннодобивната промишленост е също една от „най-тежките“ промишлености по отношение на вид и приложение. Това е място, където повечето лубриканти се тестват постоянно...
чети повече

Стоманодобивна промишленост
Стоманената промишленост, както и алуминиевата и циментовата промишленост, са едни от „най-тежките“ по вид и приложения производства...
чети повече

Цимент- Циментова промишленост
Циментовата промишленост е от „най-тежките“ промишлености по отношение на вид и приложение. Това е място, където повечето...
чети повече

Βιολογικοί καθαρισμοί
Η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού των εργοστασίων επεξεργασίας αποβλήτων (βιολογικοί καθαρισμοί) είναι ιδιαίτερα σημαντική και σε πολλές περιπτώσεις κρίσιμη...
чети повече

Енергия- Производство на енергия
В електроцентралите, необходимостта от лубриканти с висока производителност и защита е факт. Оборудването на тези централи работи в екстремни условия...
чети повече

Млечна промишленост
Функционирането на всяко млекопроизводство е такова, че оборудването трябва да се почиства постоянно, за да са гарантира...
чети повече

Αρτοποιίες
Ο εξοπλισμός των αρτοποιιών έχει ανάγκη από λιπαντικά που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και που πρέπει παράλληλα να είναι εγκεκριμένα γιά χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων
чети повече

Строителни фирми- пътностроителни машини
От dumpers („дъмперите“), булдозерите, земекопните машини, до камионите и т.н., LE има правилното решение за това какво е необходимо...
чети повече

Строителни фирми- пътностроителни машини
От dumpers („дъмперите“), булдозерите, земекопните машини, до камионите и т.н., LE има правилното решение за това какво е необходимо...
чети повече

Товарни автомобили – Автопаркове
За повече от 50 години, Lubrication Engineers са доказали на всички видове ползватели на товарни автомобили...
чети повече

Печатарските машини
Печатарските машини работят при много висока скорост, имат много движещи се и плъзгащи се части. Лагери, вериги, зъбни колела...
чети повече

Хранителни продукти – Хранително-вкусова промишленост
Лубрикантите на Lubrication Engineers са предпочитани заради тяхната голяма устойчивост на...
чети повече

Бутилиране и консервиране
Най-пълната гама от 100% нетоксични и прозрачни лубриканти, напълно одобрени от  NSF (USDA H-1). Напълно одобрени от NSF. Напълно одобрени от Kosher - Parve. за всички продукти на Lubrication Engineers.
чети повече

Хранителни продукти – Хранително-вкусова промишленост
Напълно одобрен от NSF и от Kosher - Parve за всички продукти на Lubrication Engineers. 100% нетоксични бели греси, изключително...
чети повече

Agricultural Machines
Накратко - не се допускат повреди и други извънредни ситуации. Оборудването на всеки земеделец или селскостопанско предприятие имат тази особеност...
чети повече
© Lubrication Engineers SA. 2022
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube